arrow

Výživa
Hygiena
Životní prostředí

dle nejnovějších poznatků v chovu hospodářských zvířat, s důrazem na ekologické chovy, životní prostředí a udržitelnost rozvoje.